İnklüzivlik

İmkanların bərabərliyini və inklüzivliyi qoruyan bir şirkət olaraq, fərqli tarixçələri, perspektivləri və təcrübələri olan insanları qəbul etmək bacarığımız bizim ən güclü tərəflərimizdən biridir. 

 

Şirkətimizdə cəmiyyətin bütün təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif irqi və yaş mənsubiyyəti, fiziki imkanları və ya etnik qrupa mənsubluğu olan insanlar çalışır. İşə qəbul prosesində həmçinin bu prinsiplərə ciddi şəkildə riayət olunur.

 

Eyni zamanda, cəmiyyətin hər bir üzvü üçün xidmətlərimizdən istifadə etmək və faydalanmaq imkanını təmin etmək bizim əsas hədəflərimizdəndir. 
 

azerconnect logo