Korporativ İdarəetmə

Azerconnect şirkətində səmərəliliyi və biznesin etik fəaliyyətini təmin etmək üçün aydın idarəetmə strukturu qurulmuşdur. İdarəetmə orqanlarımız ümumi olaraq təkmilləşdirilmiş korporativ fəaliyyəti təmin edən birgə iş mühitini təşviq edir.


Rəqəmsal müəssisə kimi uğurlu olmaq üçün biz fəaliyyətimizin hər bir sahəsində davamlı və sistemli şəkildə tətbiq olunan yaxşı korporativ idarəetmə prinsiplərinə əməl etməliyik.


Korporativ idarəetmə prinsiplərimizə riayət etmək və telekommunikasiya sektorunda uğurlu fəaliyyət göstərmək məqsədilə şirkətimizdə ən müxtəlif fəaliyyət sahlərini tənzimləyən müvafiq siyasət və prosedurlarımız mövcuddur.

Biznesin etik və məsuliyyətli şəkildə aparılması

Azerconnect şirkətində iş prosesləri etik, məqsədyönlü davranış üçün çərçivə kimi xidmət edən əsas prinsiplərlə tənzimlənir. Davranış Qaydaları əsas dəyərlərimizi izah edən və iş yerində bu dəyərlərin tətbiq qaydasını göstərən təlimatdır. Bu standarta bütün tərəflər, o cümlədən təchizatçılar, tərəfdaşlar və işçilər əməl etməlidir. Qaydalar idarəetmə ilə bağlı bütün tərəflərin riayət etməli olduğu norma və tələbləri müəyyən edir və Etika Məcəlləmizin əsasını təşkil edir.


Ən mümkün etik və şəffaf biznes təcrübələrini qorumaq öhdəliyinə sadiqliyimiz Etika Məcəlləmizdə əks olunur. 


Eynilə, Davranış Qaydalarımız həm daxili işçilərin, həm də kənar tərəflərin müəyyən etdiyimiz standartlara uyğun davranmasını təmin edir.


Təchizatçılar üçün Davranış Qaydaları təchizatçıların riayət etdikləri iş prosedurlarının qiymətləndirməsini aparmaqla, satınalma prosesində şəffaflıq və dürüstlüyün qorunmasına kömək edir.


İnsan Hüquqlarına dair Siyasətimiz insan hüququ pozuntularının qarşısını almaq və bütün iş proseslərimizin ən yüksək etika və hüquqi standartlara uyğunluğundan əmin olmaq  məqsədilə tətbiq olunur. Bundan əlavə olaraq, biz bütün işçilərimizə qarşı hər zaman ədalətli və hörmətli davranışı təmin etmək öhdəliyi daşıyırıq.


Rüşvətxorluğa qarşı mübarizə Siyasətimiz rüşvətxorluq hallarının qarşısının alınması ilə bağlı müvafiq davranış çərçivəsini müəyyən edir. Siyasət şəffaf biznes təcrübəsinin təşviqi üçün istifadə olunan korrupsiya ilə əsas mübarizə tədbirlərimizi əks etdirir.


Üçüncü-Tərəf İnformasiya Təhlükəsizliyi Siyasəti Şirkətlə müqavilə bağlamış üçüncü-tərəflərə, o cümlədən təchizatçılara və birgə müəssisələrə şamil olunan informasiya təhlükəsizliyi tələblərini əks etdirir. Bu siyasətin əsas məqsədi müştərilərimizə və təchizatçılarımıza aid olan həssas məlumatların məxfiliyini, bütövlüyünü və əlçatanlığını qorumaqdır.

Siyasətlər və Prosedurlar